Genel Kültür 1 Yazı Mevcut
  • Popüler Kültür ve Genel Kültür İlişkisi Genel kültür ve popüler kültür kavramlarına baktığımızda genel kültürün kapsamının daha geniş olduğunu görürüz. Genel kültür hayatımızın her alanı ile ilgili bilgi birikimini...

    Haziran 15, 2019 0 29